Општина Новаци со заем од Светска банка ќе набави градежна механизација

Ноември 09, 2018

Општина Новаци на јавна расправа  одлучуваше за намерата на локалната самоуправа долгорочно да се задолжи во Вториот проект за подобрување на општинските услуги финансирана со заем од Меѓународната банка за обнова и рaзвој – Светска Банка за набавка на градежна механизација (скип со придружна механизација, камион-кипер и камион цистерна).Вкупниот износ на потребните средства изнесува 250 000 до 300 000 евра.

Јавната расправа се одржа во општинската сала на која присуствуваа преставници од локалната самоуправа, месните заедници, невладини организации и градоначалникот на општина Новаци, Љубе Кузмановски. Претставниците од месните заедници едногласно го прифатија  ваквиот предлог и дадоа подршка за набавка на градежната  механизација.

Градоначалникот истакна дека со набавката на градежната механизација, повеќе нема да се објавува тендер за зимско одржување на локални патишта и улици,тендер за чистење на дивите депонии,тендер за ангажирање на дел од градежна механизација, исто така оваа механизација ќе се користи за носење на градежни материјали по селата за потребите на месните заедници, ќе се врши ископ на каналчиња и правење на собирници за напојување на стоката, а ќе се вршат и други градежни активности за потребите на месните заедници.

Инаку општината средствата ги добива како долгорочно препозајмување во македонски денари по пат на склучување на договор за под-заем со Министерство за финансии под следните услови:1.рок на отплата до 13 години со вклучен грејс период до 3 години, 2.каматна стапка која е еднаква на каматата што ја плаќа Република Македонија кон Светска банка.

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
© 2019 АПЛА.мк. Сите права се задржани