Webp.net gifmaker

Изработени 15 дигитални мапи за ареалот на самоникнатите растенија на Пелистер

Јануари 02, 2020
Фото Петар Ставрев Фото Петар Ставрев

Изработени се 15 дигитални мапи за распространетоста на самоникнатите лековити и овошни растенија на Пелистер во рамки на проектот „Одржливо управување со растителните природни ресурси“, финансиран од ЕУ,а имплементиран од УНДП, Балканската ферерација за одржлив развој и Министерството за животна средина.

„Беа испитани 138 соборачи на самоникнати, лековити, ароматични растенија, овошнио растенија, шумски видови во 20 села во рамки на Битолскиот и Ресенскиот регион, а беше проведено и теренско истражување на 24 000 хектари. Старосната структура на собирачите се зголемува, младите не се заинтересирани за овој вид на собирање и економски бернефит. Се собира боровинка, шипинка и смрека, а мајчината душица, кантариониот, оригнаното, глогот и дренот се собираат за сопствена употреба или зелените пазари“, вели професорката Силвана Манасиевска Симиќ, тим лидер на проектот.

Направена е студија за мапирање, дистрибуција и проценка на биопотенцијалот на овие растителни видови. Опфатени се и зоните за строга заштита, активно управување и одржливо искористивање.

„Во заштитената зона не е дозволено собирање на самоникнати растенија и тоа се контролира од Националниот парк. Така и на мапите се размислува дали одредени податоци за растенијата во строго заштитената зона да не се објават со цел да се заштитат“, рече директорот на НП Пелистер, Амет Аџиу.

Беа спроведени и обуки за собирачите и вработените од паркот. Ќе биде објавен и прирачник со биолошки, морфолошки карактеристики, продиктивноста, мапи и препораки како се собираат овие растенија и како се прави мониторинг.

Мапите во прирачниците, како и студии ќе бидат објавени на страницата на Националниот парк, на веб страницата на УНДП и на Балканската фондација за одржлив развој. Ќе бидат достапни за локалното население и туристите.

Ж.З.

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
© 2019 АПЛА.мк. Сите права се задржани