Webp.net gifmaker

Пензионерите преку Здружението ќе можат на рати да набават свински полутки

Октомври 27, 2020

С О О П Ш Т Е Н И Е

Здружението на пензионери Битола ке врши запишување и уплата на свински полутки за сите заинтересирани пензионери- членови на Здружението на пензионери од Општина Битола, Новаци и Могила.

Запишувањето на свинските полутки ке се врши во периодот од 10.11.2020 до 30.11.2020 год.

Со оглед на состојбата со корона вирусот,запишувањето на свинските полутки ке се врши во Клубот на пензионерите на ул. ,,Булевар 1-ви мај бр. 268 Битола во време од 11 до 13 часот. и при тоа мора да се почитуваат сите мерки на претпазливост пропишани од здраствените органи на Република Северна Македонија.

При запишувањето на свинските полутки, секој пензионер треба да носи лична карта и талонче од пензијата од последните три месеци со пензионерски број.

Плакањето на свинските полутки ке се врши на три последователни рати, со тоа што првата рата мора да се плати веднаш со запишувањето на полутките.

Големината на полутките ке изнесува од 25 до 35 кгр.

Се повикуваат сите заинтересирани фирми кои вршат продажба на свинско месо да поднесат писмени понуди до ЗП Битола најдоцна до 05.11.2020год во затворен плик со назнака ,,понуда,, на адреса ,,Булевар 1-ви мај,, бр.268 Битола.

Секој понудувач треба да достави писмен доказ дека поседува продавница за месо, а при испораката на свинските полутки да се придржува кон сите мерки и протоколи пропишани од здраствените органи предвидени за испорака на ваков вид на производи.

При изборот на најповолна понуда Комисијата ке ја зема во предвид цената и квалитетот на месото.

Сподели

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
© 2021 АПЛА.мк. Сите права се задржани