Успешно спроведени редовните избори во Здружението на пензионери- Петличкова едногласно избрана за претседател

Август 15, 2022

Даница Петличкова останува на чело на Здружението на пензионери од Битола. Таа беше едногласно избрана за претседател на Ивршниот одбор, но и за прв човек на Здружението на редовните избори што се одржаа овој месец.

Од Здружението соопштија дека изборите се беа спроведени законски и во регуларна постапка.

Имено, на 22. 07.2022 година согласно Статутот на Здружението и Законот за здруженија и фондации, изборите ги распиша претседателот на собранието на Здружението на пензионери –Битола. Избоите по месните ограноци се одржаа на 25.07.2022 год. на собирите во месните ограноци и се избираа претставници за собранито и петочлен одбор заедно со претседател на огранокот

  Со уредни доставен дневен ред и материјали Седницата  на собранието беше закажана на 03.08.2002 година. Но, не се одржа  поради упад  на толпа  од 150 пензионери кои ја  узурпираа салата за состаноци  во Здружението  и бараа нови избори.

 По вторпат седницата беше закажана за  08. 08.2022 година  со  49 избрани  преставници на Собранието, таа се одржа и беа избрани органите и телата во  сгласност на  статутот на ЗП Битола.

 За претседател на извршниот одбор, а воедно и претседател на Здружението на пензионери, едногласно  беше избрана Даница  Петличкова досегашна претседателка. За претседател на Собранието едногласно беше избран Крсте Белевски и заменик Вера Горшевска. Избран беше и Надзорен одбор од три члена и Комисија за Статут и правни прашања, исто така од три члена.

Претседателката Петличкова се заблагодари на довербата и вети дека во следниот четиригодишен мандат заедно со нив  ке продолжи да работи во согласност со Програмата за работа и финансискиот план ,во  интерес на пензионерите.

пензипензи

Сподели

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
© 2021 АПЛА.мк. Сите права се задржани