Webp.net gifmaker

Ресен бара двајца стручни соработници за истражувања во Преспанското Езеро и Езерани

Октомври 22, 2020

Општина Ресен објавува конкурс за двајца стручни соработници, едниот за физички и хемиски истражувања, а другиот за биолошки истражувања на Препанското Езеро. Врботувањата ќе бидат преку Агенција за вработување за ноември и декември 2020 гододина, со можност за продолжување на договорите, зависно од покажаните резултати.

 

Работата ќе се извршува во просториите на општина Ресен, во Мониторинг станицата за Преспанско Езеро во Стење и на терен во Споменикот на природата „Преспанско Езеро“ и Паркот на природа „Езерани“ и пошироко во сливот на Преспанско Езеро.

Стручните соработници ќе бидат ангажиран на  спроведување на програмата за мониторинг  на Преспанско Езеро и Паркот на природа Езерани во делот на истражувањата. Ќе вршат теренски мерења и земање на примероци за лабораториска анализа од Езерото и неговиот слив (два пати месечно, ноември и декември),  вршење на хемиски, физички и биолошки  анализи на земените примероци во лабораторија и подготовка на извештаи од извршените анализи, интерпретација на резултатите и споредба со резултатите од претходни анализи.

Сподели

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
© 2021 АПЛА.мк. Сите права се задржани