Оглас на Здружение на пензионери за свежо свинско месо

Ноември 01, 2021

                                   

          О   Г   Л   А   С

 

               За прибирање на ПОНУДИ за свежо свинско месо

  Здружението на пензионери Битола ги повикува заинтересираните да достават понуди за свежи свински половинки (драни без кожа со половина глава со тежина од 25-35 кг.)

   Свињите да се од домашно производство,да потекнуваат од една фарма,со што ќе се обезбеди едноличен квалитет.

   Доставувачите на понуда треба да имаат и продавница за месо преку која ќе се врши дистрибуирањето на свинските половинки.

 

   Секој понудувач треба да достави писмен доказ дека поседува продавница за месо, а при испораката на свинските полутки да се придржува кон сите мерки и протоколи      пропишани од         здраствените органи предвидени за испорака на ваков вид на производи.

   При изборот на најповолна понуда Комисијата ке ја зема во предвид цената и квалитетот на месото.

    Понудите да бидат доставени до Здружението на пензионери Битола,во затворен плик (по пошта или лично на рака) на следната адреса Здружение на пензионери Битола              ул“Булевар 1 ви Мај бр.268“ Битола или на п.фах 109,најдовна до 05.11.2021 год.

   Огласот трае 5 дена од објавувањето т.е од 01,11,2021 до 05,11,2021год.

      Битола 01.11.2021 год.                          Здружение на пензионери Битола

Сподели

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
© 2021 АПЛА.мк. Сите права се задржани